ŻŁOBEK

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK ABeCe Strumyk Wiedzy


  • czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 -17:00,
  • w okresie wakacyjnym placówka czynna jest od godz. 7:00-16:00,
  • zapewnia opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, dyplomowanej pielęgniarki oraz personelu obsługi,
  • umożliwia obserwację dzieci podczas zajęć ( dostęp do kamer on-line)
  • posiłki przygotowywane są we własnej kuchni przedszkolnej,
  • zapewnia rewelacyjne warunki socjalno - bytowe
  • posiada nowoczesny, bogato wyposażony a przede wszystkim bezpieczny plac zabaw,
  • w ramach czesnego codziennie odbywają się zajęcia rozwijające dużą i małą motorykę, zajęcia ruchowe, plastyczne, muzyczne, rozwijające mowę i myślenie.  
  • w ramach opłaty stałej ( czesnego) oferujemy  bogatą ofertę zajęć dodatkowych, ( Oferta i opis zajęć dodatkowych w zakładce: dodatkowo )

 

OPŁATY  ZA ŻŁOBEK 

Pobyt

Opłata wpisowa 200 zł - opłata zwrotna odliczana w pierwszym miesiącu pobytu dziecka w żłobku.

 

 

Opłaty za żłobek należy przekazywać do 15 każdego miesiąca na konto:

Firma Handlowa Sobkowiak Elżbieta

72 9660 0007 0008 5632 2000 0030
W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, i za jaki miesiąc jest opłata. Dowody wpłat należy przechowywać.

 

 

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do żłobka wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty wpisowej w wysokości 200 zł można składać osobiście w Żłobku lub wysłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@abcstrumykwiedzy.pl

O przyjęciu do żłobka decyduje kolejność zgłoszeń.