bajkoterapia

Prowadząca:

 

Współczesny świat jest dla dzieci trudny. Doświadczenia pokazują, że maluchom coraz częściej towarzyszy lęk, nieśmiałość i problemy emocjonalne. Dziecku w wieku przedszkolnym ciężko jest odnaleźć właściwą drogę rozwiązania problemów i nawet same ich nazwanie stanowi dla niego pewną trudność. W rezultacie może ono poczuć się osamotnione i bezradne. Wobec takich sytuacji mały człowiek często wpada w pułapkę swoich negatywnych emocji, które w późniejszym czasie mogą skutkować problemami w kontaktach rówieśniczych i rozwoju emocjonalnym.

Nasze przedszkole staje naprzeciw tym problemom, wprowadzając do programu wychowawczego terapię poprzez bajkę. Jak sama nazwa mówi polega ona na pracy nad sferą emocjonalną dziecka poprzez czytanie starannie dobranych opowiadań i wierszy. Wśród tych opowiadań możemy odnaleźć bajki o podłożu:

  • psychoedukacyjnym, psychoterapeutycznym: bohater takiej bajki ma problemy podobne do dziecięcych i rozwiązuje je za pomocą środków dostępnych w świecie dziecka, są to bajki z morałem, ściśle skupione na różnego rodzaju uczuciach, ale także bajki zachęcające dzieci do wspólnej zabawy, uczące niezbędnych nawyków jak: poszanowanie zabawek, mycie zębów czy grzeczne zwracanie się do rówieśników i dorosłych;
  • relaksacyjnym: bajki, których celem jest wyciszenie, służące relaksacji i odpoczynkowi.

Bajkoterapia jest metodą, która cały czas zyskuje na popularności. Poza zaletami mającymi bezpośredni wpływ na psychikę dziecka, trzeba podkreślić również walory pobudzania wyobraźni dziecięcej i wzbogacania słownictwa małego człowieka. Dzieci kochają bajki, nie ma więc lepszego sposobu, który można byłoby wykorzystać do pracy terapeutycznej z tymi małymi istotami. W swojej terapii skupiam się na bajkach z drobnymi ilustracjami, dlatego że dzieci do poznanej opowieści same bardzo chętnie tworzą ilustrację plastyczną, ruchową czy muzyczną.Terapia przez bajkę redukuje napięcia oraz odbudowuje pozytywny obraz siebie i świata. Jest to jednak proces złożony, a na rezultaty trzeba poczekać, ale z pewnością warto.