• +48 607 397 165 +48 601 652 051
  • Siedlec, 62-212 ul. Szkolna 2

Weronika Szukała

Ukończyłam studia I stopnia na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA –
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ oraz studia II stopnia na kierunku WCZESNE
WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA. Od kilku lat pracuję z dziećmi
i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. W swojej pracy dążę do
nieustannego rozwoju, potrafię poprosić o wsparcie innych specjalistów
oraz korzystam z ich rad i wskazówek. Podczas prowadzonych przeze
mnie zajęć staram się przełamywać schematy i być elastyczna – metody
jak i formy pracy zawsze dostosowuję do indywidualnych możliwości oraz
potrzeb moich podopiecznych. Ważne są dla mnie poczucie
bezpieczeństwa, uśmiech i zadowolenie dzieci dlatego stawiam na ciekawe
formy zajęć, naukę przez zabawę, a także każdorazowo stwarzam
dzieciom możliwości do osiągnięcia nawet najmniejszego sukcesu, co
działa na nie bardzo motywująco.