• +48 607 397 165 +48 601 652 051
  • Siedlec, 62-212 ul. Szkolna 2

Hipoterapia

Hipoterapia to metoda rehabilitacji psychoruchowej, która odbywa się przy
udziale koni. Ma zastosowanie w każdym wieku, jednak wykorzystywana jest
szczególnie w rehabilitacji dzieci i młodzieży. Dla najmłodszych, kontakt z
koniem jest często niezastąpionym źródłem pomocy, dlatego warto poznać
możliwości i korzyści płynące z obcowania z tymi zwierzętami. Dzięki
hipoterapii pacjentom może być łatwiej pokonywać lęki, budować więzi,
wyrażać swoje emocje i komunikować się ze światem. Rehabilitacja poprzez
hipoterapię pomaga nie tylko dzieciom zmagającym się z autyzmem, zespołem
Downa czy porażeniem mózgowym, ale także dzieciom z nieprawidłowym wzorcem
chodu.