• +48 607 397 165 +48 601 652 051
  • Siedlec, 62-212 ul. Szkolna 2

Patrycja Nawracała

Ukończyłam studia I stopnia na kierunku pedagogika o specjalności wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie kontynuuję naukę na studiach II stopnia na ww. uczelni, również na kierunku pedagogiczny. Chcąc stale poszerzać swoje kompetencje i wiedzę chętnie uczestniczę w kursach i szkoleniach doskonalenia zawodowego. Podczas pracy z najmłodszymi istotne jest dla mnie stworzenie ciepłej, pełnej zaufania i życzliwości atmosfery oraz dbanie o wszechstronny rozwój podopiecznych. Jestem zwolenniczką nauki przez zabawę, dlatego zależy mi na tym, aby dzieci poznawały rzeczywistość przez działania i doświadczenie. Staram się kreować przestrzeń do kształtowania postawy samodzielności oraz wiary we własne możliwości. Na co dzień pragnę być dla dzieci nie tylko pedagogiem, ale również przyjacielem, który wspiera w zmaganiach, pomaga w trudnościach oraz cieszy się z osiągniętych celów.