• +48 607 397 165 +48 601 652 051
  • Siedlec, 62-212 ul. Szkolna 2

Maria Bączkowska

Ukończyłam studia licencjackie z edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Swoją naukę kontynuuję na studiach magisterskich. Doświadczenie zawodowe zdobywałam będą opiekunką dziecięcą w żłobku. Biorę czynny udział w kursach i szkoleniach cały czas doskonaląc swój warsztat pracy. Regularnie odnawiam kurs pierwszej pomocy, tak by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, które znajdują się pod moją opieką. Jestem opiekuńcza i odpowiedzialna. Z łatwością nawiązuję pozytywny kontakt z dziećmi, a praca z nimi daje sprawia mi dużo radości. Niezwykle satysfakcjonuje mnie uśmiech i zadowolenie dzieci.