• +48 607 397 165 +48 601 652 051
  • Siedlec, 62-212 ul. Szkolna 2

Dogoterapia

DOGOTERAPIA jest jedną z form wspomagania rozwoju, rehabilitacji i leczenia
osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci.
Pozytywne oddziaływanie psa – terapeuty w strefie fizycznej, ale i
emocjonalnej, na dzieci poruszające się na wózkach, z porażeniem mózgowym,
autyzmem, zespołem Downa oraz w zakresie szeroko rozumianych problemów
socjalizacyjnych, to już fakt. Metoda ta polega na posiłkowaniu się
zaplanowaną obecnością psów w procesie rewalidacji osób z
niepełnosprawnościami. Z obserwacji praktyków wynika, iż stosowanie
dogoterapii niesie ogromne korzyści w procesie rehabilitacji i poprawę
funkcjonowania osób w niej uczestniczących.