• +48 607 397 165 +48 601 652 051
  • Siedlec, 62-212 ul. Szkolna 2

Rytmika

Głównym zadaniem rytmiki u dzieci w wieku przedszkolnym jest wzbudzanie
ciekawości muzycznej, która z czasem przekształca się w świadome
przeżywanie muzyki np. poprzez śpiew czy taniec.Rytmika ma wszechstronny
wpływ na ogólny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Dzięki niej maluch
uczy się interpretować muzykę, dając tym samym podstawy do umiejętności
przeżywania piękna i sztuki, które może później rozwijać. Na zajęciach
zdobywa podstawowe wiadomości o świecie, kształtuje swoją osobowość
twórczą, staje się otwartym, wrażliwym, myślącym młodym człowiekiem, a tym
samym o wiele łatwiej będzie wkroczyć w etap szkolny.