• +48 607 397 165 +48 601 652 051
  • Siedlec, 62-212 ul. Szkolna 2

Terapia Logopedyczna

Zajęcia logopedyczne w naszym przedszkolu obejmują zakres profilaktyki (zajęcia z całą grupą) jak i terapię logopedyczną
(zajęcia indywidualne). Zajęcia mają na celu zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy oraz nasilaniu się już istniejących nieprawidłowości,
a także zmniejszeniu ryzyka wystąpienia dysleksji, a nawet zaburzeń osobowości. Na zajęciach indywidualnych prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu kształcenie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń mowy dziecka oraz stymulowanie jego rozwoju w taki sposób, by dziecko potrafiło prawidłowo porozumiewać się z otoczeniem. Terapia logopedyczna skierowana jest szczególnie do tych dzieci, które mają zaburzoną artykulację narządów mowy, opóźniony rozwój mowy z niepłynnością mówienia i zaburzeniem słuchu.
Oprócz terapii logopedycznej, którą objęte są dzieci z zaburzeniami i wadami mowy, wszystkie dzieci przedszkolne mają okazję korzystać
z grupowych zabaw logopedycznych. Są to zajęcia profilaktyczne, a tematy zabaw są dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości
dzieci w poszczególnych grupach. Efektem naszych wspólnych spotkań jest zawsze dużo radości, zabawy oraz ćwiczeń usprawniających aparat artykulacyjny, oddechowy, percepcję słuchową, koordynację ruchową i sprawność manualną.
Zaangażowanie rodziców w proces terapeutyczny to zwiększenie szans na skuteczność terapii.
W przedszkolu prowadzone są konsultacje z logopedą dla zainteresowanych rodziców po wcześniejszym umówieniu się.