• +48 607 397 165 +48 601 652 051
  • Siedlec, 62-212 ul. Szkolna 2

Zajęcia gordonowskie

Zajęcia umuzykalniające tzw. Gordonki oparte są na muzyce połączonej z
ruchem, przy czym szeroko pojęta muzyka oznacza tu: słuchanie, śpiew, ruch
oraz gra na instrumentach. Warto wspomnieć również, że zajęcia mają
charakter swobodny, nienarzucający, co potwierdza rezygnacja z ruchów
naśladowniczych, schematycznych.
Dziecko odczuwa swobodę w poruszaniu się i jego reakcje ruchowo-muzyczne są
akceptowane, a działanie osoby prowadzącej zajęcia polega na nakierowywaniu
i motywowaniu dziecka.Umuzykalnianie metodą Gordona wspomaga naturalny
proces rozumienia muzyki.