• +48 607 397 165 +48 601 652 051
  • Siedlec, 62-212 ul. Szkolna 2

Dodatkowe zajęcia

Zajęcia gordonowskie Rytmika zajęcia taneczne Religia LogoSensoryka Czytanie sylabowe Język angielski Terapia psychologiczna Zajęcia z pedagogiem specjalnym Integracja sensoryczna Dogoterapia Fizjoterapia Terapia Logopedyczna
Joanna Grygier
Zajęcia umuzykalniające tzw. Gordonki oparte są na muzyce połączonej z ruchem, przy czym szeroko pojęta muzyka oznacza tu: słuchanie, śpiew, ruch oraz gra na instrumentach. Warto wspomnieć również, że zajęcia mają charakter swobodny, nienarzucający, co potwierdza rezygnacja z ruchów naśladowniczych, schematycznych. Dziecko odczuwa swobodę w poruszaniu się i jego reakcje ruchowo-muzyczne są akceptowane, a działanie osoby prowadzącej zajęcia polega na nakierowywaniu i motywowaniu dziecka.Umuzykalnianie metodą Gordona wspomaga naturalny proces rozumienia muzyki.
Joanna Grygier
Głównym zadaniem rytmiki u dzieci w wieku przedszkolnym jest wzbudzanie ciekawości muzycznej, która z czasem przekształca się w świadome przeżywanie muzyki np. poprzez śpiew czy taniec.Rytmika ma wszechstronny wpływ na ogólny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Dzięki niej maluch uczy się interpretować muzykę, dając tym samym podstawy do umiejętności przeżywania piękna i sztuki, które może później rozwijać. Na zajęciach zdobywa podstawowe wiadomości o świecie, kształtuje swoją osobowość twórczą, staje się otwartym, wrażliwym, myślącym młodym człowiekiem, a tym samym o wiele łatwiej będzie wkroczyć w etap szkolny.
Oliwia Telesz – instruktorka tańca
Kiedy maluchy słyszą swoje ulubione przeboje, bez zastanowienia zaczynają podrygiwać, podskakiwać i pląsać. Ruch w takt muzyki to dla maluchów najnaturalniejsza rzecz pod słońcem. Nic dziwnego więc, że dzieci tak lubią zajęcia taneczne i chętnie w nich uczestniczą. Wbrew pozorom, wygibasy na parkiecie to nie tylko świetna zabawa. W tańcu nie ma miejsca na nudę – figury i układy zmieniają się szybko, a twój maluch skupia swoją całą uwagę na muzyce. Jednocześnie, trochę mimochodem, poszczególne elementy zabawy ćwiczą ciało i umysł szkraba. Tańczące dzieci mogą pochwalić się lepszą motoryką, postawą ciała, a także umiejętnością zachowania równowagi niż ich rówieśnicy. Taniec angażuje całe ciało i w zależności od wybranego stylu, pomaga wzmocnić mięśnie nóg, pleców i ramion. Taniec łączy przyjemne z pożytecznym!
Bogumiła Nowak – katechetka
W kształceniu religijnym na poziomie przedszkola, wychodząc stopniowo od codziennych doświadczeń, prowadzimy dzieci ku odkrywaniu Osoby Boga, Jezusa Chrystusa, Maryi. Te doświadczenia stanowią fundament stopniowego rozpoczęcia naszej wiary w życiu. 
Podstawowym celem wychowania religijnego dzieci w wieku przedszkolnym jest ukazywanie Boga jako Dawcy wszelkiego dobra. W poszczególnych rozdziałach zawarte są następujące treści: Bóg Stwórca wszelkiego stworzenia, który w szczególny sposób wywyższył człowieka miłość Boga do człowieka oraz potrzeba dzielenia się miłością z bliźnimi znaczenie modlitwy, niedzieli kształtowanie postawy szacunku do materialnych znaków religijnych religijne przeżywanie świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkiejnocy wielbienie Jezusa Chrystusa w Eucharystii rola Matki Bożej- jako Tej, która uczy modlitwy i zawierzenia obecność Ducha świętego oraz powołanie Apostołów sakrament
Honorata Jurga
LogoSensoryka© to zajęcia oparte na angażowaniu zmysłów, małej motoryki oraz aparatu mowy Malucha. Są to trzy wiodące elementy każdego spotkania. Każdą zabawę sensoryczną wzbogacamy o wyrażenia dźwiękonaśladowcze, wierszyk, piosenkę, rymowankę. W ten sposób zapraszamy uczestników do wciągającego, niezwykle ciekawego świata zmysłów, manipulowania, doświadczania oraz mowy i komunikacji. Dzieci podczas zajęć robią to, co lubią najbardziej – doświadczają, jednocześnie wzbogacają słownictwo, uczą się koncentracji uwagi, komunikują się oraz nawiązują wspaniałą więź z Rodzicem/rówieśnikami/opiekunem poprzez wspólną zabawę.
Honorata Jurga
Czytanie to świetny trening dla mózgu dziecka. Im szybciej opanuje tę umiejętność, tym łatwiejsza będzie dla niego nauka innych przedmiotów.Kiedy dziecko czyta, jego mózg bardzo wydajnie pracuje. Rozwija się wyobraźnia i kreatywność, dziecko trenuje koncentrację i wciąż rozszerza zasób słownictwa. Czytanie rozwija nie tylko inteligencję w klasycznym tego słowa znaczeniu. Na dalszym etapie, kiedy dziecko sięga po dobrą literaturę, kształtują się w nim empatia i prawidłowe zachowania społeczne. Metodę symultaniczno-sekwencyjną, zwaną również sylabową lub krakowską, od kilku lat zyskuje na popularności i można z powodzeniem zastosować ją u najmłodszych przedszkolaków, które jeszcze nie umieją czytać. Metoda sylabowa jest dla dziecka bardziej naturalna, jest bowiem bardzo podobna do nauki mówienia.
Marta Fribel
Monika Woźna, Weronika Szukała
Honorata Jurga
Ewa Pabich
DOGOTERAPIA jest jedną z form wspomagania rozwoju, rehabilitacji i leczenia osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. Pozytywne oddziaływanie psa – terapeuty w strefie fizycznej, ale i emocjonalnej, na dzieci poruszające się na wózkach, z porażeniem mózgowym, autyzmem, zespołem Downa oraz w zakresie szeroko rozumianych problemów socjalizacyjnych, to już fakt. Metoda ta polega na posiłkowaniu się zaplanowaną obecnością psów w procesie rewalidacji osób z niepełnosprawnościami. Z obserwacji praktyków wynika, iż stosowanie dogoterapii niesie ogromne korzyści w procesie rehabilitacji i poprawę funkcjonowania osób w niej uczestniczących.
Honorata Jurga
Monika Woźna

W naszym przedszkolu dzieci objęte są opieką logopedy. Głównym jej celem jest profilaktyka logopedyczna dzieci w zakresie dostępu do wczesnej diagnozy i terapii logopedycznej. Zajęcia z logopedą odbywają się w dwojaki sposób: zajęcia grupowe i indywidualne.

 

Zajęcia grupowe, w których uczestniczą wszystkie dzieci. Ich celem jest: obserwacja dzieci pod kątem trudności komunikacyjnych, nieprawidłowości w zakresie rozwoju mowy wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy dziecka i ciągłe jej usprawnianie zaangażowanie nauczycieli do świadomej współpracy zapoznanie dzieci z osobą logopedy Podczas zajęć świetnie się bawimy, a przy okazji wykonujemy ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe. Usprawniamy narządy mowy, ćwiczymy poprawne wzorce wymowy, poszerzamy słownictwo, rozwijamy umiejętności niezbędne do nauki czytania i pisania.

 

Zadaniem logopedy jest nie tylko dbałość o prawidłową wymowę poszczególnych głosek. Podczas diagnozy logopedycznej zwracam uwagę na: oddech, artykulację, głos, zakres słownictwa i jego rozumienie, motywację do mówienia, zdolność opowiadania, pamięć, myślenie. Przeprowadzam orientacyjne badanie słuchu, sprawdzam budowę anatomiczną aparatu mowy np. zgryz, wędzidełka. W razie konieczności dziecko może zostać skierowane na konsultację: laryngologiczną, ortodontyczną, fizjoterapeutyczną, stomatologiczną, czy audiologiczne badanie słuchu. Po przeprowadzonych diagnozach logopedycznych, w zależności od potrzeb dzieci są kwalifikowane na terapię indywidualną.

 

Zajęcia indywidualne dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Prowadzone w formie zabawy, jednak ukierunkowane na konkretny cel.

 

Podczas zajęć indywidualnych: kształtujemy prawidłowy tor oddechowy (wdech nosem, wydech ustami), wydłużamy fazę wydechową usprawniamy aparat artykulacyjny (wykonujemy ćwiczenia buzi i języka dostosowane do potrzeb konkretnego dziecka) kształtujemy prawidłowe połykanie rozwijamy słuch dziecka, w tym słuch fonematyczny rozwijamy umiejętność rozumienia wypowiedzi słownych bogacimy słownictwo, doskonalimy umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi kształtujemy umiejętność swobodnego wypowiadania się na dany temat pracujemy nad prawidłową artykulacją głosek doskonalimy pamięć słuchową i wzrokową kształtujemy myślenie przyczynowo- skutkowe pracujemy nad umiejętnościami pragmatyczno- społecznymi.

 

Drodzy Rodzice! Pamiętajcie, że jesteście najważniejszym filarem terapii logopedycznej Waszego dziecka. Bez Waszej pomocy, zaangażowania, codziennych systematycznych ćwiczeń, same spotkania z logopedą nie przyniosą dużych efektów. To dopiero współpraca logopedy z rodzicami warunkuje sukces dziecka. Logopeda jest kimś, kto wskazuje Wam drogę, ale to od Was zależy czy będziecie nią podążać ramię w ramię ze swoimi pociechami.

 

W przedszkolu prowadzone są konsultacje z logopedą dla zainteresowanych rodziców po wcześniejszym umówieniu się.

 

Staramy się, aby dzieci kończące edukację w naszym przedszkolu mogły wkroczyć w mury szkolne bez obciążeń spowodowanych trudnościami w komunikowaniu się czy wadą wymowy. Przekłada się to na poczucie własnej wartości dziecka jak również na jakość nauki czytania i pisania.