• +48 607 397 165 +48 601 652 051
  • Siedlec, 62-212 ul. Szkolna 2

Dodatkowe zajęcia

Zajęcia gordonowskie Rytmika zajęcia taneczne Religia LogoSensoryka Czytanie sylabowe Język angielski Terapia psychologiczna Zajęcia z pedagogiem specjalnym Integracja sensoryczna Dogoterapia Fizjoterapia Terapia Logopedyczna
Joanna Grygier
Zajęcia umuzykalniające tzw. Gordonki oparte są na muzyce połączonej z ruchem, przy czym szeroko pojęta muzyka oznacza tu: słuchanie, śpiew, ruch oraz gra na instrumentach. Warto wspomnieć również, że zajęcia mają charakter swobodny, nienarzucający, co potwierdza rezygnacja z ruchów naśladowniczych, schematycznych. Dziecko odczuwa swobodę w poruszaniu się i jego reakcje ruchowo-muzyczne są akceptowane, a działanie osoby prowadzącej zajęcia polega na nakierowywaniu i motywowaniu dziecka.Umuzykalnianie metodą Gordona wspomaga naturalny proces rozumienia muzyki.
Joanna Grygier
Głównym zadaniem rytmiki u dzieci w wieku przedszkolnym jest wzbudzanie ciekawości muzycznej, która z czasem przekształca się w świadome przeżywanie muzyki np. poprzez śpiew czy taniec.Rytmika ma wszechstronny wpływ na ogólny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Dzięki niej maluch uczy się interpretować muzykę, dając tym samym podstawy do umiejętności przeżywania piękna i sztuki, które może później rozwijać. Na zajęciach zdobywa podstawowe wiadomości o świecie, kształtuje swoją osobowość twórczą, staje się otwartym, wrażliwym, myślącym młodym człowiekiem, a tym samym o wiele łatwiej będzie wkroczyć w etap szkolny.
Patrycja Skrzypek
Kiedy maluchy słyszą swoje ulubione przeboje, bez zastanowienia zaczynają podrygiwać, podskakiwać i pląsać. Ruch w takt muzyki to dla maluchów najnaturalniejsza rzecz pod słońcem. Nic dziwnego więc, że dzieci tak lubią zajęcia taneczne i chętnie w nich uczestniczą. Wbrew pozorom, wygibasy na parkiecie to nie tylko świetna zabawa. W tańcu nie ma miejsca na nudę – figury i układy zmieniają się szybko, a twój maluch skupia swoją całą uwagę na muzyce. Jednocześnie, trochę mimochodem, poszczególne elementy zabawy ćwiczą ciało i umysł szkraba. Tańczące dzieci mogą pochwalić się lepszą motoryką, postawą ciała, a także umiejętnością zachowania równowagi niż ich rówieśnicy. Taniec angażuje całe ciało i w zależności od wybranego stylu, pomaga wzmocnić mięśnie nóg, pleców i ramion. Taniec łączy przyjemne z pożytecznym!
Bogumiła Nowak
Honorata Jurga
LogoSensoryka© to zajęcia oparte na angażowaniu zmysłów, małej motoryki oraz aparatu mowy Malucha. Są to trzy wiodące elementy każdego spotkania. Każdą zabawę sensoryczną wzbogacamy o wyrażenia dźwiękonaśladowcze, wierszyk, piosenkę, rymowankę. W ten sposób zapraszamy uczestników do wciągającego, niezwykle ciekawego świata zmysłów, manipulowania, doświadczania oraz mowy i komunikacji. Dzieci podczas zajęć robią to, co lubią najbardziej – doświadczają, jednocześnie wzbogacają słownictwo, uczą się koncentracji uwagi, komunikują się oraz nawiązują wspaniałą więź z Rodzicem/rówieśnikami/opiekunem poprzez wspólną zabawę.
Honorata Jurga
Czytanie to świetny trening dla mózgu dziecka. Im szybciej opanuje tę umiejętność, tym łatwiejsza będzie dla niego nauka innych przedmiotów.Kiedy dziecko czyta, jego mózg bardzo wydajnie pracuje. Rozwija się wyobraźnia i kreatywność, dziecko trenuje koncentrację i wciąż rozszerza zasób słownictwa. Czytanie rozwija nie tylko inteligencję w klasycznym tego słowa znaczeniu. Na dalszym etapie, kiedy dziecko sięga po dobrą literaturę, kształtują się w nim empatia i prawidłowe zachowania społeczne. Metodę symultaniczno-sekwencyjną, zwaną również sylabową lub krakowską, od kilku lat zyskuje na popularności i można z powodzeniem zastosować ją u najmłodszych przedszkolaków, które jeszcze nie umieją czytać. Metoda sylabowa jest dla dziecka bardziej naturalna, jest bowiem bardzo podobna do nauki mówienia.
Joanna Kurowska
Agata Otoka
Marta Springer
Honorata Jurga
Ewa Pabich
DOGOTERAPIA jest jedną z form wspomagania rozwoju, rehabilitacji i leczenia osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. Pozytywne oddziaływanie psa – terapeuty w strefie fizycznej, ale i emocjonalnej, na dzieci poruszające się na wózkach, z porażeniem mózgowym, autyzmem, zespołem Downa oraz w zakresie szeroko rozumianych problemów socjalizacyjnych, to już fakt. Metoda ta polega na posiłkowaniu się zaplanowaną obecnością psów w procesie rewalidacji osób z niepełnosprawnościami. Z obserwacji praktyków wynika, iż stosowanie dogoterapii niesie ogromne korzyści w procesie rehabilitacji i poprawę funkcjonowania osób w niej uczestniczących.
Honorata Jurga
Aleksandra Rogozia
Zajęcia logopedyczne w naszym przedszkolu obejmują zakres profilaktyki (zajęcia z całą grupą) jak i terapię logopedyczną
(zajęcia indywidualne). Zajęcia mają na celu zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy oraz nasilaniu się już istniejących nieprawidłowości,
a także zmniejszeniu ryzyka wystąpienia dysleksji, a nawet zaburzeń osobowości. Na zajęciach indywidualnych prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu kształcenie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń mowy dziecka oraz stymulowanie jego rozwoju w taki sposób, by dziecko potrafiło prawidłowo porozumiewać się z otoczeniem. Terapia logopedyczna skierowana jest szczególnie do tych dzieci, które mają zaburzoną artykulację narządów mowy, opóźniony rozwój mowy z niepłynnością mówienia i zaburzeniem słuchu.
Oprócz terapii logopedycznej, którą objęte są dzieci z zaburzeniami i wadami mowy, wszystkie dzieci przedszkolne mają okazję korzystać
z grupowych zabaw logopedycznych. Są to zajęcia profilaktyczne, a tematy zabaw są dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości
dzieci w poszczególnych grupach. Efektem naszych wspólnych spotkań jest zawsze dużo radości, zabawy oraz ćwiczeń usprawniających aparat artykulacyjny, oddechowy, percepcję słuchową, koordynację ruchową i sprawność manualną.
Zaangażowanie rodziców w proces terapeutyczny to zwiększenie szans na skuteczność terapii.
W przedszkolu prowadzone są konsultacje z logopedą dla zainteresowanych rodziców po wcześniejszym umówieniu się.