• +48 607 397 165 +48 601 652 051
  • Siedlec, 62-212 ul. Szkolna 2

Nasza kadra

Agnieszka Winiarska - Szramka
Dyrektor
Ukończyłam studia I stopnia na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza oraz studia magisterskie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Jestem absolwentką studiów podyplomowych o specjalizacji surdopedagogika, logopedia oraz neurologopedia. W tej chwili jestem w trakcie studiów podyplomowych z Integracji Sensorycznej. Brałam czynny udział w licznych kursach doskonalenia zawodowego. Ukończone kursy z zakresu metodyki nauczania i obowiązujących przepisów pozwalają mi na poprawne pod względem merytorycznym, metodycznym oraz zgodnym z przepisami prawa oświatowego, przygotowania do zajęć prowadzonych w przedszkolu. Mam za sobą wiele szkoleń, kursów i konferencji, dzięki którym profesjonalnie potrafię indywidualizować pracę z dzieckiem, wspierać jego wszechstronny rozwój, aktywizować do działania. Jestem doświadczonym nauczycielem stale podnoszącym swoje kwalifikacje i umiejętności. Od wielu jestem czynnym nauczycielem wychowania przedszkolnego. Praca z dziećmi to nie tylko moja praca, ale również pasja dlatego w to co robię angażuję się całą sobą. Największym osiągnięciem na stopie zawodowej jest zadowolenie i uśmiech moich przedszkolaków. Ich radość ze spędzonych razem chwil a także ich osiągnięcia i sukcesy, jak również bardzo dobrze układająca się współpraca z rodzicami i pracownikami. Moje zainteresowania związane są z pedagogiką, prawem oświatowym i psychologią.
Patrycja Nawracała
Nauczyciel
Honorata Jurga
Fizjoterapeuta/Nauczyciel
Uważam, że zabawa to podstawa, dlatego zostałam terapeutą Integracji Sensorycznej. Najszybsze efekty możemy osiągnąć gdy dziecko jest w pełni zaangażowane, organizuje przestrzeń, poziom endorfin się podnosi, to właśnie jest gotowość do efektywnej pracy. Jednak wiele dzieciaczków ma duże trudności motoryczne, żeby zyskać nowe narzędzia do pracy i móc im lepiej pomagać cały czas się kształcę, biorę udział w szkoleniach, kursach: ukończyłam, Integrację Sensoryczną, Fizjoterapie w pediatrii, Trójpłaszczyznową Manualną Terapię Wad Stóp, terapie ręki, SI w ujęciu Fizjoterapeutycznym i wiele innych szkoleń. Relaksuje mnie wszystko co twórcze i kreatywne, dlatego też ukończyłam Pedagogikę Przedszkolną i Wczesnoszkolną, szkolenie z Logosensoryki, Nauki czytania metodą sylabową. W przedszkolu prowadzę Sensoryczne Sylabki (jest to nauka czytania poprzez zabawę w ruchu, z różnorodnymi bodźcami, bez kart pracy), Logosensorykę w żłobku i Integracje Sensoryczną.
Monika Woźna
Pedagog specjalny / logopeda
Z miłości od pierwszego wejrzenia jestem pedagogiem specjalnym. Ukończyłam studia I i II stopnia na kierunku: Pedagogika Specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Od kilku lat pracuję z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Jako pedagog zawsze doceniałam wielospecjalistyczne spojrzenie na ucznia, korzystałam ze wsparcia innych specjalistów. W toku codziennej pracy najczęściej potrzebowałam konsultacji z logopedami i to dzięki temu logopedia stała się moim drugim zamiłowaniem. Niedługo później ukończyłam studia logopedyczne. Istotne jest dla mnie samodoskonalenie, dlatego ciągle zdobywam nową wiedzę i doskonalę swój warsztat pracy między innymi uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach. W mojej pracy zwracam szczególną uwagę na potrzeby ale też możliwości moich podopiecznych. Staram się maksymalnie indywidualizować oddziaływania wobec konkretnego dziecka. Ważne jest dla mnie to, aby prowadzone przeze mnie zajęcia były efektywne ale i efektowne. Uważam, że atrakcyjne zajęcia są najlepszą motywacją dla dzieci, a błysk w ich oczach i uśmiech są tego najlepszym przykładem. Podczas pracy stawiam ponad wszystko dostrzeganie nawet tych najmniejszych efektów, pozwalam moim podopiecznym na osiąganie sukcesów, co znacząco wpływa na ich poczucie własnej wartości.
Maria Bączkowska
Nauczyciel/Opiekunka
Jestem studentką Pedagogiki, o specjalności: Edukacja przedszkolna, wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna na Uniwersytecie Zielonogórskim. Biorę czynny udział w kursach i szkoleniach. Jestem opiekuńcza i odpowiedzialna. Z łatwością nawiązuję pozytywny kontakt z dziećmi.
Danuta Rogozinska
Opiekunka
Jestem dyplomowaną Opiekunką Dziecięcą. Ukończyłam kurs opiekuna żłobkowego i Kurs pierwszej Pomocy Przedmedycznej ponieważ bezpieczeństwo dzieci stawiam na pierwszym miejscu. Zarówno prywatnie jak i zawodowo jestem osobą uśmiechniętą, pozytywną i odpowiedzialną. Cechuje mnie cierpliwość i  empatia, którą obdarowuje również swoich podopiecznych. Praca z najmłodszymi sprawia mi dużo satysfakcji. Z radością wspieram ich rozwój i obserwuję postępy.
Agnieszka Zarabska
Opiekunka
Od 2019 roku jestem wykwalifikowaną opiekunką dziecięca. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam podczas praktyk w tutejszym żłobku. Ukończyłam również kurs pierwszej pomocy przedmedycznej aby zagwarantować naszym maluszkom bezpieczeństwo. Wiem, że Rodzice powierzają nam to co najcenniejsze – swoje dzieci dlatego swoją pracę traktuję bardzo odpowiedzialnie i sumiennie. Dokładam wszelkich starań, aby dzieci były radosne, uśmiechnięte, a przede wszystkich bezpieczne. Podczas zajęć stwarzam sytuacje, które uaktywnią w dzieciach talent odkrywcy i chęć poszukiwania nowych wyzwań.
Lidia Staniszewska-Bączkowska
Opiekunka
Marta Fribel
Psycholog
Agnieszka Kubacka
Logopeda