• +48 607 397 165 +48 601 652 051
  • Siedlec, 62-212 ul. Szkolna 2

Nasza kadra

Agnieszka Winiarska - Szramka
Dyrektor
Ukończyłam studia I stopnia na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza oraz studia magisterskie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Jestem absolwentką studiów podyplomowych o specjalizacji surdopedagogika, logopedia oraz neurologopedia. W tej chwili jestem w trakcie studiów podyplomowych z Integracji Sensorycznej. Brałam czynny udział w licznych kursach doskonalenia zawodowego. Ukończone kursy z zakresu metodyki nauczania i obowiązujących przepisów pozwalają mi na poprawne pod względem merytorycznym, metodycznym oraz zgodnym z przepisami prawa oświatowego, przygotowania do zajęć prowadzonych w przedszkolu. Mam za sobą wiele szkoleń, kursów i konferencji, dzięki którym profesjonalnie potrafię indywidualizować pracę z dzieckiem, wspierać jego wszechstronny rozwój, aktywizować do działania. Jestem doświadczonym nauczycielem stale podnoszącym swoje kwalifikacje i umiejętności. Od wielu jestem czynnym nauczycielem wychowania przedszkolnego. Praca z dziećmi to nie tylko moja praca, ale również pasja dlatego w to co robię angażuję się całą sobą. Największym osiągnięciem na stopie zawodowej jest zadowolenie i uśmiech moich przedszkolaków. Ich radość ze spędzonych razem chwil a także ich osiągnięcia i sukcesy, jak również bardzo dobrze układająca się współpraca z rodzicami i pracownikami. Moje zainteresowania związane są z pedagogiką, prawem oświatowym i psychologią.
Patrycja Nawracała
Nauczyciel
Ukończyłam studia I stopnia na kierunku pedagogika o specjalności wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie kontynuuję naukę na studiach II stopnia na ww. uczelni, również na kierunku pedagogiczny. Chcąc stale poszerzać swoje kompetencje i wiedzę chętnie uczestniczę w kursach i szkoleniach doskonalenia zawodowego. Podczas pracy z najmłodszymi istotne jest dla mnie stworzenie ciepłej, pełnej zaufania i życzliwości atmosfery oraz dbanie o wszechstronny rozwój podopiecznych. Jestem zwolenniczką nauki przez zabawę, dlatego zależy mi na tym, aby dzieci poznawały rzeczywistość przez działania i doświadczenie. Staram się kreować przestrzeń do kształtowania postawy samodzielności oraz wiary we własne możliwości. Na co dzień pragnę być dla dzieci nie tylko pedagogiem, ale również przyjacielem, który wspiera w zmaganiach, pomaga w trudnościach oraz cieszy się z osiągniętych celów. 
Honorata Jurga
Fizjoterapeuta/Nauczyciel
Uważam, że zabawa to podstawa, dlatego zostałam terapeutą Integracji Sensorycznej. Najszybsze efekty możemy osiągnąć gdy dziecko jest w pełni zaangażowane, organizuje przestrzeń, poziom endorfin się podnosi, to właśnie jest gotowość do efektywnej pracy. Jednak wiele dzieciaczków ma duże trudności motoryczne, żeby zyskać nowe narzędzia do pracy i móc im lepiej pomagać cały czas się kształcę, biorę udział w szkoleniach, kursach: ukończyłam, Integrację Sensoryczną, Fizjoterapie w pediatrii, Trójpłaszczyznową Manualną Terapię Wad Stóp, terapie ręki, SI w ujęciu Fizjoterapeutycznym i wiele innych szkoleń. Relaksuje mnie wszystko co twórcze i kreatywne, dlatego też ukończyłam Pedagogikę Przedszkolną i Wczesnoszkolną, szkolenie z Logosensoryki, Nauki czytania metodą sylabową. W przedszkolu prowadzę Sensoryczne Sylabki (jest to nauka czytania poprzez zabawę w ruchu, z różnorodnymi bodźcami, bez kart pracy), Logosensorykę w żłobku i Integracje Sensoryczną.
Monika Woźna
Pedagog specjalny / logopeda
Z miłości od pierwszego wejrzenia jestem pedagogiem specjalnym. Ukończyłam studia I i II stopnia na kierunku: Pedagogika Specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Od kilku lat pracuję z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Jako pedagog zawsze doceniałam wielospecjalistyczne spojrzenie na ucznia, korzystałam ze wsparcia innych specjalistów. W toku codziennej pracy najczęściej potrzebowałam konsultacji z logopedami i to dzięki temu logopedia stała się moim drugim zamiłowaniem. Niedługo później ukończyłam studia logopedyczne. Istotne jest dla mnie samodoskonalenie, dlatego ciągle zdobywam nową wiedzę i doskonalę swój warsztat pracy między innymi uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach. W mojej pracy zwracam szczególną uwagę na potrzeby ale też możliwości moich podopiecznych. Staram się maksymalnie indywidualizować oddziaływania wobec konkretnego dziecka. Ważne jest dla mnie to, aby prowadzone przeze mnie zajęcia były efektywne ale i efektowne. Uważam, że atrakcyjne zajęcia są najlepszą motywacją dla dzieci, a błysk w ich oczach i uśmiech są tego najlepszym przykładem. Podczas pracy stawiam ponad wszystko dostrzeganie nawet tych najmniejszych efektów, pozwalam moim podopiecznym na osiąganie sukcesów, co znacząco wpływa na ich poczucie własnej wartości.
Maria Bączkowska
Nauczyciel/Opiekunka
Ukończyłam studia licencjackie z edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Swoją naukę kontynuuję na studiach magisterskich. Doświadczenie zawodowe zdobywałam będą opiekunką dziecięcą w żłobku. Biorę czynny udział w kursach i szkoleniach cały czas doskonaląc swój warsztat pracy. Regularnie odnawiam kurs pierwszej pomocy, tak by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, które znajdują się pod moją opieką. Jestem opiekuńcza i odpowiedzialna. Z łatwością nawiązuję pozytywny kontakt z dziećmi, a praca z nimi daje sprawia mi dużo radości. Niezwykle satysfakcjonuje mnie uśmiech i zadowolenie dzieci.
Danuta Rogozinska
Opiekunka
Jestem dyplomowaną Opiekunką Dziecięcą. Ukończyłam kurs opiekuna żłobkowego i Kurs pierwszej Pomocy Przedmedycznej ponieważ bezpieczeństwo dzieci stawiam na pierwszym miejscu. Zarówno prywatnie jak i zawodowo jestem osobą uśmiechniętą, pozytywną i odpowiedzialną. Cechuje mnie cierpliwość i  empatia, którą obdarowuje również swoich podopiecznych. Praca z najmłodszymi sprawia mi dużo satysfakcji. Z radością wspieram ich rozwój i obserwuję postępy.
Agnieszka Zarabska
Opiekunka
Od 2019 roku jestem wykwalifikowaną opiekunką dziecięca. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam podczas praktyk w tutejszym żłobku. Ukończyłam również kurs pierwszej pomocy przedmedycznej aby zagwarantować naszym maluszkom bezpieczeństwo. Wiem, że Rodzice powierzają nam to co najcenniejsze – swoje dzieci dlatego swoją pracę traktuję bardzo odpowiedzialnie i sumiennie. Dokładam wszelkich starań, aby dzieci były radosne, uśmiechnięte, a przede wszystkich bezpieczne. Podczas zajęć stwarzam sytuacje, które uaktywnią w dzieciach talent odkrywcy i chęć poszukiwania nowych wyzwań.
Lidia Staniszewska-Bączkowska
Opiekunka
W 2019 roku ukończyłam kurs opiekunki dziecięcej. Regularnie odnawiam kurs pierwszej pomocy przedmedycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom. W pracy daje z siebie sto procent iw sposób sumienny podchodzę do swoich obowiązków. Uczestniczę w szkoleniach i werbinarach doskonaląc swój warsztat pracy. Ogromną radość sprawia mi uśmiech na twarzach dzieci.
Marta Fribel
Psycholog
Paulina Barcz
Opiekunka
Jestem dyplomowaną opiekunką dziecięcą. W 2021 roku ukończyłam kurs opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym oraz kurs opiekuna dziennego. Regularnie odnawiam kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, ponieważ bezpieczeństwo dzieci stawiam na pierwszym miejscu. Uczestniczę w szkoleniach by doskonalić swój warsztat pracy. Jestem osobą uśmiechniętą, odpowiedzialną oraz cierpliwą. Praca z najmłodszymi sprawia mi dużo satysfakcji jak i dużo radości. Z uśmiechem wspieram ich rozwój i obserwuje postępy.
Maria Pilarska
Osoba współorganizująca kształcenie
Jestem studentką Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i profilaktyki na Uniwersytecie Zielonogórskim. Moją pasją jest muzyka. Jestem osobą pogodną, wrażliwą, cierpliwą, ambitną, a na świat patrzę z optymizmem. Z łatwością nawiązuję kontakt z dziećmi, a uśmiech na ich twarzach sprawia mi ogromną radość. Jestem zwolenniczką nauki przez zabawę, ponieważ pomaga to dzieciom rozwijać się intelektualnie, emocjonalnie, społecznie i ruchowo. Zależy mi na pobudzeniu twórczości i kreatywności u moich podopiecznych oraz staram się zaszczepić w nich potrzeby doświadczania i poznawania. Chciałabym, żeby dzięki mnie dzieci lepiej rozumiały otaczający je świat, by same odkrywały odpowiedzi na pytania, które je nurtują, by były samodzielne i miały wiarę we własne możliwości. Uważam, że mam ogromne szczęście, a równocześnie olbrzymią odpowiedzialność, że codziennie czeka na mnie grupa wyjątkowych dzieci, które z radością i wielkim zaangażowaniem chcą odkrywać świat z moją pomocą.
Karolina Gaweł
Opiekunka
Jestem wykfalifikowaną opiekunką dziecięcą. Ukończyłam również kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Uwielbiam pracę z dziećmi, która daje mi wiele radości oraz satysfakcji. Ważne jest dla mnie aby dzieci czuły się bezpiecznie oraz były szczęśliwe. Jestem osobą radosną, kreatywną oraz otwartą na nowe wyzwania. Moim atutem jest cierpliwość. Każdego dnia staram się aby dzieci pod moją opieką czuły się pewnie i mogły wszechstronnie się rozwijać. Z zachwytem i radością podziwiam postępy maluszków. 
Jolanta Prządka
nauczyciel
Odkąd pamiętam zawsze chciałam pracować z dziećmi. To praca, która daje ogromną radość i satysfakcję oraz wiele uśmiechu każdego dnia. Ukończenie studiów pedagogicznych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej tylko utwierdziły mnie w przekonaniu, że to słuszna decyzja i to to, co chcę w życiu robić. Moim celem jest stworzenie takiej przestrzeni, w której dzieci będą czuły się bezpieczne i szczęśliwe, w której każdy będzie ważny i potrzebny. Ogromne znaczenie ma dla mnie także budowanie dobrych relacji w grupie, opartych na wzajemnym szacunku, życzliwości i zaufaniu. W swojej pracy zawsze kieruję się dobrem dziecka. Dążę do jego wszechstronnego rozwoju. Staram się dostrzegać jego indywidualne potrzeby i zainteresowania. Proces edukacyjny chcę opierać na takich metodach i formach pracy, które są dla dzieci ciekawe i interesujące. W swojej pracy pragnę być dla dzieci nie tylko pedagogiem, ale także przyjacielem, który wesprze w codziennych zmaganiach z otaczającym światem, cieszy się z każdego sukcesu i osiągnięcia, choćby najmniejszego celu. Cały czas doskonalę swój warsztat pracy przez udział w szkoleniach i kursach. Dołożę wszelkich starań, aby dzieci czuły się szczęśliwe i radosne, a największą nagrodą dla mnie będzie ich uśmiech.
Marta Szpoper
pomoc nauczyciela/woźna
Obecnie uczę się w szkole na kierunku : Opiekunka dziecięca z masażem Shantala. W pracy z dziećmi na pierwszym miejscu stawiam na bezpieczeństwo i komfort, tak aby dziecko dobrze się czuło w każdej sytuacji, a dzień w przedszkolu przeminął miło i sympatycznie ;) Chce dzieci nauczyć poczucia humoru i ukazywać dojścia do celu w każdej sytuacji. W pracy staram się zaczerpnąć jak najwięcej satysfakcji z każdego dnia i uśmiechu płynącego wprost z mojego serca do serc najmilszych odbiorców. Jestem osobą uśmiechniętą, ciepłą, odpowiedzialną i niosącą pomoc.
Julia Bedła
osoba współorganizująca kształcenie
Jestem studentką 5-letnich studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna na Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu, aktualnie ukończyłam III rok studiów. Moim największym marzeniem jest praca z dziećmi, która daję mi ogrom satysfakcji i spełnienia, chciałabym nieustannie motywować swoich wychowanków do odkrywania świata oraz dbać, by ich poszukiwania odbywały się w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa, miłości i życzliwości. Chciałabym być dla dzieci nie tylko osobą, która wspiera ich rozwój, ale chciałabym być dla nich również przyjaciółką, której mogą zaufać i przyjść w każdych problemowych dla nich sytuacjach. Chętnie i stale rozwijam swoje umiejętności, mam za sobą wiele szkoleń oraz kursów, powoduje to, że w swojej pracy wykorzystuję najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.