PRZEDSZKOLE

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ABeCe Strumyk Wiedzy

 • czynne jest  od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 -17:00,
 • w okresie wakacyjnym placówka czynna od godz. 7:00 - 16:00,
 • zapewnia opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
 • umożliwia obserwację dzieci podczas zajęć ( dostęp on-line)
 • posiłki przygotowywane są we własnej kuchni przedszkolnej,
 • zapewnia rewelacyjne warunki socjalno - bytowe,
 • posiada nowoczesny, bogato wyposażony a przede wszystkim bezpieczny plac zabaw,
 • w ramach czesnego oferuje bogatą ofertę zajęć dodatkowych ( oferta i opis zajęć dodatkowych w zakładce: dodatkowo)

OPŁATY PRZEDSZKOLE

Pobyt 

Opłata wpisowa w wysokości 200 zł - opłata zwrotna odliczona w pierwszym miesiącu pobytu dziecka w przedszkolu,

Opłata stała (czesne) 400 zł za okres od 1 września 2019  do sierpnia 2020 roku.

Wyżywienie  9zł / dzień

Stawkę żywieniową ustalono według cen aktualnych w dniu 1 lipca 2019 roku.
Koszt jednego posiłku wynosi:

 • 2,00 zł śniadanie
 • 4,00 zł obiad dwudaniowy
 • 2,00 zł pierwszy podwieczorek
 • 1,00 zł drugi podwieczorek

Opłaty za przedszkole należy przekazywać do 15. każdego miesiąca na konto:

Firma Handlowa Sobkowiak Elżbieta
51 9660 0007 0008 5632 2000 0020

W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, i za jaki miesiąc jest opłata. Dowody wpłat należy przechowywać.

Wysokość opłat jest podawana indywidualnie dla każdego dziecka, zgodnie z zawartą umową i dniami obecności w przedszkolu.

 

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty wpisowej w wysokości 200 zł można składać osobiście w przedszkolu lub wysłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@abcstrumykwiedzy.pl

O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń.