religia

Prowadząca:
Bogumiła Nowak
– katechetka

 

W kształceniu religijnym na poziomie przedszkola, wychodząc stopniowo od codziennych doświadczeń, prowadzimy dzieci ku odkrywaniu Osoby Boga, Jezusa Chrystusa, Maryi. Te doświadczenia stanowią fundament stopniowego rozpoczęcia naszej wiary w życiu. 
Podstawowym celem wychowania religijnego dzieci w wieku przedszkolnym jest ukazywanie Boga jako Dawcy wszelkiego dobra.

W poszczególnych rozdziałach zawarte są następujące treści:

  • Bóg Stwórca wszelkiego stworzenia, który w szczególny sposób wywyższył człowieka
  • miłość Boga do człowieka oraz potrzeba dzielenia się miłością z bliźnimi
  • znaczenie modlitwy, niedzieli
  • kształtowanie postawy szacunku do materialnych znaków religijnych
  • religijne przeżywanie świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkiejnocy
  • wielbienie Jezusa Chrystusa w Eucharystii
  • rola Matki Bożej- jako Tej, która uczy modlitwy i zawierzenia
  • obecność Ducha świętego oraz powołanie Apostołów
  • sakrament chrztu świętego, wprowadzający człowieka do wspólnoty dzieci Bożych

Rozmowa z dzieckiem o Panu Bogu i Jego miłości, wspólna modlitwa, chrześcijańskie przeżywanie dni świętych, kształtowanie życia codziennego zgodnie z wola Bożą pozwolą najlepiej rozbudzić zaufanie do Pana Boga, budować wiarę. Katecheza wprowadza w świat wiary i chrześcijańskich wartości.