• +48 607 397 165 +48 601 652 051
  • Siedlec, 62-212 ul. Szkolna 2

Religia

W kształceniu religijnym na poziomie przedszkola, wychodząc stopniowo od
codziennych doświadczeń, prowadzimy dzieci ku odkrywaniu Osoby Boga, Jezusa
Chrystusa, Maryi. Te doświadczenia stanowią fundament stopniowego
rozpoczęcia naszej wiary w życiu. 
Podstawowym celem wychowania religijnego
dzieci w wieku przedszkolnym jest ukazywanie Boga jako Dawcy wszelkiego
dobra.
W poszczególnych rozdziałach zawarte są następujące treści:
Bóg Stwórca wszelkiego stworzenia, który w szczególny sposób wywyższył
człowieka
miłość Boga do człowieka oraz potrzeba dzielenia się miłością z
bliźnimi
znaczenie modlitwy, niedzieli
kształtowanie postawy szacunku do materialnych znaków religijnych
religijne przeżywanie świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkiejnocy
wielbienie Jezusa Chrystusa w Eucharystii
rola Matki Bożej- jako Tej, która uczy modlitwy i zawierzenia
obecność Ducha świętego oraz powołanie Apostołów
sakrament