• +48 607 397 165 +48 601 652 051
  • Siedlec, 62-212 ul. Szkolna 2

Terapia Logopedyczna

W naszym przedszkolu dzieci objęte są opieką logopedy. Głównym jej celem jest profilaktyka logopedyczna dzieci w zakresie dostępu do wczesnej diagnozy i terapii logopedycznej. Zajęcia z logopedą odbywają się w dwojaki sposób: zajęcia grupowe i indywidualne.

 

Zajęcia grupowe, w których uczestniczą wszystkie dzieci. Ich celem jest:
obserwacja dzieci pod kątem trudności komunikacyjnych, nieprawidłowości w zakresie rozwoju mowy
wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy dziecka i ciągłe jej usprawnianie
zaangażowanie nauczycieli do świadomej współpracy
zapoznanie dzieci z osobą logopedy
Podczas zajęć świetnie się bawimy, a przy okazji wykonujemy ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe. Usprawniamy narządy mowy, ćwiczymy poprawne wzorce wymowy, poszerzamy słownictwo, rozwijamy umiejętności niezbędne do nauki czytania i pisania.

 

Zadaniem logopedy jest nie tylko dbałość o prawidłową wymowę poszczególnych głosek. Podczas diagnozy logopedycznej zwracam uwagę na: oddech, artykulację, głos, zakres słownictwa i jego rozumienie, motywację do mówienia, zdolność opowiadania, pamięć, myślenie. Przeprowadzam orientacyjne badanie słuchu, sprawdzam budowę anatomiczną aparatu mowy np. zgryz, wędzidełka. W razie konieczności dziecko może zostać skierowane na konsultację: laryngologiczną, ortodontyczną, fizjoterapeutyczną, stomatologiczną, czy audiologiczne badanie słuchu. Po przeprowadzonych diagnozach logopedycznych, w zależności od potrzeb dzieci są kwalifikowane na terapię indywidualną.

 

Zajęcia indywidualne dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Prowadzone w formie zabawy, jednak ukierunkowane na konkretny cel.

 

Podczas zajęć indywidualnych:
kształtujemy prawidłowy tor oddechowy (wdech nosem, wydech ustami), wydłużamy fazę wydechową
usprawniamy aparat artykulacyjny (wykonujemy ćwiczenia buzi i języka dostosowane do potrzeb konkretnego dziecka)
kształtujemy prawidłowe połykanie
rozwijamy słuch dziecka, w tym słuch fonematyczny
rozwijamy umiejętność rozumienia wypowiedzi słownych
bogacimy słownictwo, doskonalimy umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi
kształtujemy umiejętność swobodnego wypowiadania się na dany temat
pracujemy nad prawidłową artykulacją głosek
doskonalimy pamięć słuchową i wzrokową
kształtujemy myślenie przyczynowo- skutkowe
pracujemy nad umiejętnościami pragmatyczno- społecznymi.

 

Drodzy Rodzice!
Pamiętajcie, że jesteście najważniejszym filarem terapii logopedycznej Waszego dziecka. Bez Waszej pomocy, zaangażowania, codziennych systematycznych ćwiczeń, same spotkania z logopedą nie przyniosą dużych efektów. To dopiero współpraca logopedy z rodzicami warunkuje sukces dziecka.
Logopeda jest kimś, kto wskazuje Wam drogę, ale to od Was zależy czy będziecie nią podążać ramię w ramię ze swoimi pociechami.

 

W przedszkolu prowadzone są konsultacje z logopedą dla zainteresowanych rodziców po wcześniejszym umówieniu się.

 

Staramy się, aby dzieci kończące edukację w naszym przedszkolu mogły wkroczyć w mury szkolne bez obciążeń spowodowanych trudnościami w komunikowaniu się czy wadą wymowy. Przekłada się to na poczucie własnej wartości dziecka jak również na jakość nauki czytania i pisania.